Spoločnosť ATEMIT, s.r.o. poskytuje komplexné služby pri realizácií a aplikácií priemyselných podláh. Na trhu priemyselných podláh pôsobíme už od roku 1995. Našim cieľom je spokojný zákazník. Realizujeme špičkové priemyselné podlahy, ktoré odolajú všetkým prevádzkovým účinkom výroby a umožnia našemu zákazníkovi kvalitne a bez prerušenia vyrábať.
 

Náš prístup k riešeniu podláh

  • Jednanie so zákazníkom „pri stole“, ktoré vedie k dobrému pochopeniu jeho potrieb a požiadaviek.
  • Vypracovanie ponuky/projektu. V prípade potreby sme spoluautormi projektu vrátane dopracovania statického návrhu.
  • Zákazník má možnosť navštíviť naše referenčné podlahy alebo sa zúčastniť aplikácie v podobnej prevádzke.
  • Podlahu riešime vrátane všetkých nadväzných a kovových prvkov, ako sú dilatácie, vpusty, ukončovacie kovové prvky a ďalšie.
  • Aplikácia vždy prebieha pod vedením stavbyvedúceho – špecialistu.
  • Záruka: materiál i prácu dodáváme pod jednou zmluvou a pod jednou zárukou.