Spoločnosť ATEMIT zastupuje na stredoeurópskom trhu osvedčenú dánsku priemyselnú podlahu DENSITOP. Táto podlaha má jedinečné vlastnosti, ktoré je možné jednoducho zhrnúť slovami „extrémna odolnosť“. Tá je daná technológiou, ktorej základom je špeciálny vysokopevnostný rýchloväzný cement so superplastifikátormi.

Spoločnosť ATEMIT, s.r.o. poskytuje komplexné služby pri realizácií a aplikácií priemyselných podláh. Na trhu priemyselných podláh pôsobíme už od roku 1995. Našim cieľom je spokojný zákazník. Realizujeme špičkové priemyselné podlahy, ktoré odolajú všetkým prevádzkovým účinkom výroby a umožnia našemu zákazníkovi kvalitne a bez prerušenia vyrábať.

Systém DENSITOP je riešením problémov náchylnosti priemyselných podláh k poškodeniu spôsobenému veľmi ťažkou alebo inak náročnou prevádzkou. Vyznačuje sa tiež rýchlosťou aplikácie, je zaťažiteľný už 5. deň od zabetónovania.

 

 

 

DENSITOP – špičkový podlahový systém na báze vysokopevnostných rýchloväzných cementov.

Jedinečnými vlastnosťami systému Densit je extrémna mechanická odolnosť, vysoká teplotná odolnosť až do 250°C, veľmi dobrá čistiteľnosť a rýchla aplikácia a zaťažiteľnosť.

Densitop MT

Densitop MT AS

Podlahový systém Densitop MT a Densitop MT AS sme aplikovali v rôznych typoch prevádziek po celej Českej Republike. Uvádzame niektoré z našich referencií.