Densitop MT AS

Densitop MT AS je formulovaný ako všeobecne použiteľný elektrostaticky vodivý samonivelačný systém na báze vysokopevnostných rýchloväzných cementov pre aplikáciu do prevádzok s ťažkým až veľmi ťažkým zaťažením a obzvlášť vysokým nárokom na oteruvzdornosť Výsledkom je hladký povrch prírodného cementového odtieňu.

 

Typické prevádzky:

  • Veľmi ťažko zaťažené prevádzky vyžadujúce antistatickú úpravu, kam patrí:
    • výroba a plnenie tlakových fľaší,
    • výroba výbušnín,
    • testovanie výbušnín.
  • Prevádzky s výbušným prostredím.